Home   |   Search   |   Browse   |   Software   |   Help   

Align your sequence(s)

Prenyltransferase and squalene oxidase repeats

class : all alpha number of structures : 2 average size : 384 average PID : 16 %

PDB
code
start
residue
start
chain
end
residue
end
chain
name source resolution R-factor
1ft1 rasmol 22 B 437 B protein farnesyltransferase beta subunit Rattus norvegicus 2.25 21
2sqc rasmol 8 A 630 A squalene-hopene cyclase Alicyclobacillus acidocaldarius 2.0 15.3
pir | ali | malform | joy-html | colour postscript | postscript | superimposed coordinates (RasMol)

external links
PFAM : prenyltrans  
other info key to JOY annotation | show related PDB structures

                           10        20        30        40        50  
1ft1b  (  22 )    plySlrpeHarerlqddsvetvtsieqakvEekIqevFssykfnhlvprL
2sqca  (   8 )                                                  apay
                                                                    

                           60        70        80        90        100 
1ft1b  (  72 )    vLqrekHfhyLkrGlr---qltdayecldasrPwLcYwILHSLeLLdepi
2sqca  (  12 )    arTLdrAveyLlscQkdeGyWw--Gpli--SPVWDTGlAVLALraAglpa
                     aaaaaaaaaaa                 aaaaaaaaaaaaaa     

                           110       120       130       140       150 
1ft1b  ( 119 )    pqivatdVCqfLelCQsp-------------dGGFGGGpgq--yphLaPT
2sqca  ( 329 )    dhdrLvkAGewLLdrQItvpGdWavkrpnlkpGGFAfqfdnvyyPdVcDT
                    aaaaaaaaaaaa                                aaaa

                           160       170       180       190       200 
1ft1b  ( 154 )    YAAVNALCIIGteeAYnvIn-rekLLqYLysLkqpdGSFlmhv-------
2sqca  ( 379 )    AVVVwALntLrLpderrrrdamtkGfrWIvgMQSsnGGWGaydVdntsdl
                  aaaaaaa       aa     aaaaaaaaaa                   

                           210       220       230       240       250 
1ft1b  ( 196 )    ------------ggevdVrSAYCAASVAsLTnIitp-dLFegTAeWIarC
2sqca  ( 429 )    pnhipfSdfGevtdpPseDVTAhVLeCFGsfgyddawkvIrrAVeYLkre
                                   aaaaaaaaaaaa             aaaaaa  

                           260       270       280       290       300 
1ft1b  ( 233 )    qnweGGIGgvpgmeAhGgyTFCGLAALvilk-kersLnLksLlqWVtsrq
2sqca  ( 479 )    qkpdGSWfGr-wGVNyLYGTGaVVSALkaVgidtrepyIqkALdWVeqhQ
                                  aaaaaaaaaaaaa         aaaaaaaaa   

                           310       320       330       340       350 
1ft1b  ( 282 )    mrFEGGFqgrc----------nklVdGCySFwQAGLLPLLHrAlhaqgdp
2sqca  ( 528 )    np-dGGWGEdcrSYedpayaGkgaSTPSQTAWALmALiaGgrae------
                                              aaaa   aaaa           

                           360       370       380       390       400 
1ft1b  ( 322 )    alsmshwmFhQqALQEYILMCCqcpaGGLldkpg------------ksrd
2sqca  ( 571 )    -------seAArrGVqyLvet-QrpdGGWdEp--yyTGTgfpgdfylgyt
                            aaaaaaaaaaa                             

                           410       420       430       440       450 
1ft1b  ( 360 )    FyhTCYCLSGLSIAQ----hFgsgamlhdvvmgvpeNvLqpThpVyNIGp
2sqca  ( 611 )    mYrhVfPTlALGrYkqaier                              
                   aaaaaaaaaaaaaa                                   

                           460       470       480 
1ft1b  ( 406 )    dkviqAtthFlqkpvpgfeecedavtsdpatd
2sqca                                             
                                                  


For comments or questions, please send us email. Copyright © 1997-2005 The HOMSTRAD authors