Home   |   Search   |   Browse   |   Software   |   Help   

Align your sequence(s)

Putative esterase

class : alpha beta number of structures : 2 average size : 282 average PID : 73 %

PDB
code
start
residue
start
chain
end
residue
end
chain
name source resolution R-factor
1dqz rasmol 3 A 282 A antigen 85-c Mycobacterium tuberculosis 1.50 16.6
1f0n rasmol 2 A 285 A antigen 85-b Mycobacterium tuberculosis 1.80 N/A
pir | ali | malform | joy-html | colour postscript | postscript | superimposed coordinates (RasMol)

external links
PFAM : Esterase  
other info key to JOY annotation | show related PDB structures
alignment show WITH Pfam family sequences

                           10        20        30        40        50  
1dqza  (   3 )     rpglpveylqVpSasMgrdikVQFQggg--phAVYLLDglrAqddyNgW
1f0na  (   2 )    srpgLpveyLqVpSpsMgrdIkVQFQsGgnnsPAVYLLDglrAqddyNgW
                        bbbbbbbb    bbbbbbbb       bbbb           aa

                           60        70        80        90        100 
1dqza  (  50 )    dinTpAFeeYyqSgLSVIMPVgGqSSfYTdWyqpSqsngqnytYkWetFL
1f0na  (  52 )    dinTpAFewYyqSgLSIVMPVgGqSSFYsdWyspAçGkagçqtYkWetFL
                  aaa  aaaaa     bbbbb                         aaaaa

                           110       120       130       140       150 
1dqza  ( 100 )    TreMPawLqankgVsptgNAAVGLsMSGgsALiLAAyypqqFpYAASLSG
1f0na  ( 102 )    TseLpqwLsanraVkptgSAAIGLSMAGSsAMILAAyhpqQFiYAGSLSA
                  a aaaaaaaaaa       bbbbb aaaaaaaaaaaa      bbbbb  

                           160       170       180       190       200 
1dqza  ( 150 )    fLnPSeswwptlIglaMndsggynanSMWgpssdpaWkrnDPmvqIprLv
1f0na  ( 152 )    LLdPSqgmgpslIglaMgdAgGYkaadMWgpssdpaWernDPtqqIpkLv
                          aaaaaaaaaaa     aaaaa      aaaa      aaaaa

                           210       220       230       240       250 
1dqza  ( 200 )    annTrIwVYCGngtpsdlggdnipakflEglTlrtNqtFrdtYaadgGrn
1f0na  ( 202 )    annTRLwVYCGnGtpnelgganipaeflEnfVrsSNlkFqdaYnaagGhn
                  a   bbbbb             aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa     

                           260       270       280  
1dqza  ( 250 )    GvfnfppnGTHswpYWneqLvaMkadIqhvLn-g
1f0na  ( 252 )    AvfnFppnGThsweYWgaqLnaMkgdLqssLgAg
                  bbbb        aaaaaaaaaa aaaaaaaa   


For comments or questions, please send us email. Copyright © 1997-2005 The HOMSTRAD authors